Info.forsamlingsvalet.fi

Denna webbsida innehåller all information för församlingarnas anställda om församlingsvalet 2018.

Här uppdateras bl.a. anvisningarna att förrätta val, kampanjmaterialet och tidtabellen.