Anvisningar för församlingarna

Kyrkomötet beslöt i november 2017 att församlingsval hålls på tredje söndagen i november. Församlingsval förrättas nästa gång söndagen den 18 november 2018.

Förhandsröstningen kommer att inledas på tisdagen efter den första söndagen i november och fortgå till lördagen, dvs. 6-10 november.

Också behörighetskraven på valnämndens medlemmar, valförrättare och valbiträden skärptes. En bestämmelse om att kandidater och att närstående till kandidater inte kan ställa upp som medlemmar i valnämnden eller fungera som valförrättare och valbiträden fogades till kyrkolagen och valordningen.

Lagändringen ska ännu fastställas av riksdagen.

Mera information: ecklesiastikråd Pirjo Pihlaja