Beställning av valdokument


Kyrkostyrelsen koordinerar tryckningen av alla dokument som behövs i församlingsvalet i samarbetet med företaget Grano Oy. Församlingarna ska beställa valdokument direkt från Grano. Tiden är förlängd till 8.3.2018.

Församlingen ska uppskatta hur många röstsedlar och andra valdokument som behövs och utgående från denna uppskattning lämna in en beställning. Församlingen ansvar för att valdokumenten beställs inom den utsatta tiden. Kyrkostyrelsen beställer inga egna dokument och kan alltså inte erbjuda sådana efter att beställningstiden har gått ut.

Valdokumenten beställs från Granos webbhandel. Till beställningen tillkommer expeditions- och leveranskostnader enligt beställningens storlek. I expeditions- och leveranskostnaderna ingår en (1) leverans. För senare beställningar kan kostnaderna vara större.

Grano skickar beställningskoder till församlingarna inom januari. Beställningar som kommit in inom utsatt tid trycks upp och skickas till församlingarna senast 30.4.2018. Grano fakturerar församlingarna för de levererade dokumenten.

Vid problem med webbhandeln kan man kontakta kundtjänsten på adressen asiakaspalvelu@grano.fi (öppet vardagar kl. 9–16). I övriga ärenden som gäller beställning och leverans av valdokument kan man kontakta Jari Sarekoski per e-post jari.sarekoski@grano.fi.

Mera information i Kyrkostyrelsens cirkulär nr 1/2018