Valdokument

Valdokument (med undantag av röstsedlar och kuvert) och instruktioner för att förrätta val kommer att finnas på denna sida i början av mars 2018.

Valmansföreningens stiftelseurkund finns på denna sida fr.o.m. 1.3.

Protokollmodeller kommer att sättas in på denna sida under perioden slutet av mars och till slutet av april.

Beställ valdokument senast 28.2.