Valdokument

Valdokument (med undantag av röstsedlar och kuvert) finns på denna sida att skriva ut.

Dataskyddsbeskrivning för församlingsvalets resultattjänst

Adresserna till valnämnderna kommer att finnas på denna sida. Informationen kommer senare.

Kyrkofullmäktigeval

Dokument:

Stiftelseurkund för valmansförening       
Stiftelseurkund för valmansförening (word dokument. Spara först blanketten på din egen maskin!)
Beskrivning av kandidatlistan (word)
Beskrivning av kandidatlistan (pdf)

Valmansföreningens kandidat: Samtycke och försäkran 
Valmansföreningens kandidat: Samtycke och försäkran (word dokument. Spara först blanketten på din egen maskin! Kom ihåg att underteckna blanketten!)

Valmansföreningens ombuds försäkran 
Valmansföreningens ombud: Försäkran (word dokument. Spara först blanketten på din egen maskin! Kom ihåg att underteckna blanketten!)

Församlingsrådsval

Vi rekommenderar att dokumenten i församlingsrådsvalet skrivs ut på färgat papper (orange) för att skilja dem från dokumenten i kyrkofullmäktigevalet. Det är dock inte obligatoriskt. 

Dokument

Stiftelseurkund för valmansförening   
Stiftelseurkund för valmansförening (word dokument. Spara först blanketten på din egen maskin!)
Beskrivning av kandidatlistan (word)
Beskrivning av kandidatlistan (pdf)

Valmansföreningens kandidat: Samtycke och försäkran 
Valmansföreningens kandidat: Samtycke och försäkran (word dokument. Spara först blanketten på din egen maskin! Kom ihåg att underteckna blanketten!)

Valmansföreningens ombud: Försäkran
Valmansföreningens ombud: Försäkran (word dokument. Spara först blanketten på din egen maskin! Kom ihåg att underteckna blanketten!)


Dokument för båda valen

Följebrev förhandsröstning

Förteckning över personer som röstat på förhand

Följebrev hemmaröstning

Anmälan om hemmaröstning