Valbrev och meddelandekort

Församlingar som är indelade i röstningsområden måste skicka valbrevet och meddelandekortet till sina församlingsmedlemmar. Övriga församlingar kan välja om man vill skicka det.

De församlingar som deltar i massutskicket av valbrev och meddelandekort bör anmäla sig under tiden 1.5-31.5. Anmälningen är bindande. Kyrkostyrelsen erbjuder ett paket där både utskriften och postningen ingår. Postningen har konkurrensutsatts och den vanns av PostNord Strålfors. Försändelsen skickas som postens ”kunddirekt” och för postningen svarar Posti Oyj. Strålfors och Posti kommer båda att skicka sina fakturor till församlingen. Därför bör faktureringsadressen fyllas i på blanketten.

På beställningsblanketten frågas efter en uppskattning av antalet mottagare enligt en uppskattning gjord i maj 2018. Detta antal fås t.ex. från Kirjuri i rapporten Förteckning över röstberättigade.

Valbrevförsändelsens beställningsblankett

Församlingens PRV-kod

Vad ingår i försändelsen?

I försändelsen ingår:

Som en del av brevet kan församlingarna skriva en egen hälsning som är max 600 tecken (eller 15 rader). Hälsningen blir en del av texten i brevet (se modell). Om texten helt lämnas bort slutar brevet med texten ovanför den blåa rutan. Texten bör skrivas in på beställningsblanketten senast 31.5 i samband med att församlingen anmäler sig till postningen. Börja gärna redan nu fundera på den text som församlingen vill skriva in. Kom även ihåg att skriva telefonnumret till pastorskansliet för dem som vill rösta hemma. Mottagarens uppgifter för valbrevet tas från Kirjuri. Församlingens uppgifter tas från VALAS.

Församlingens hälsning i valbrevet skrivs in här.

Vi vill ha kandidatlistor med foton. Går det?

Om församlingen vill ha kandidatlistor med foton bör man meddela detta då man anmäler sig till postningen. Kandidatlistan med foton ska vara färdigt ombruten i tryckfärdigt format och skickas till Strålfors enligt deras instruktioner "Materialanvisning för utskriftsproduktion" här nedan. Församlingen skickar avdraget till Strålfors senast 15.8 (kandidaternas nummer meddelas senare till Strålfors). Observera att posten debiterar högre postavgift för brevet om det innehåller flera än tre A4 ark. Efter valnämndens möte 1.10 då kandidaterna och deras kandidatnummer är klara skickas den färdiga bildförsedda kandidatlistan så fort som möjligt till Strålfors enligt deras instruktioner, dock senast 5.10.2018 kl. 16.00.

Materialanvisning för utskriftsproduktion - Instruktioner för att göra den bildförsedda kandidatlistan

Kan vi ändra andra delar i försändelsen?

Att ändra andra delar i försändelsen, t.ex. till ett helt eget valbrev, är inte möjligt enligt avtalet.

Vad kostar försändelsen med valbrev, meddelandekort och kandidatlistor utan foton?

Priset på försändelsen är beroende av antalet utskickade brev och av eventuella tilläggssidor. Här nedan finna uträknat priset per försändelse vid olika totala mängder. Även tilläggssidorna har beaktats.

Priserna inkluderar moms (24 %). Vikten för ett normalt brev med tre A4 ark (valbrev, meddelandekort och kandidatlista) är under 25 g. Kandidatlistor med bilder kan göra försändelsen tyngre. Priset bestäms då utgående från brevets viktklass och antalet extra sidor.

Observera att det endast är 3 ark i försändelsen som väger max 25 gr. 
Om det är två val i församlingen blir det automatiskt 4 ark i försändelsen.

 

Hela
beställningen st

Försändelsens vikt max

1 –4999 st

5000 –
9 999 st

10000 –
19 999 st

20 000 –
49 999 st

25 g (normalt brev)

0,6557€

0,5052€

0,4907€

0,4759€

35 g ( + 1 extra sida)

0,7461€

0,5795€

0,5641€

0,5487€

        ( + 2 extra sidor)

0,7956€

0,6289€

0,6136€

0,5982€

50 g ( + 3 extra sidor)

0,8897€

0,7095€

0,6930€

0,6765€

        ( + 4 extra sidor)

0,9392€

0,7590€

0,7425€

0,7260€