Kyrkans medlemsdatasystem Kirjuri
Processen i Kirjuri är i stort sett densamma som vid valet 2014: 

  • Förteckningen över röstberättigade tas från Kirjuri.
  • Förteckningen inkluderar inte längre medlemmarnas adresser.
  • Korrigeringar har gjorts i alfabetiseringen (t.ex. af, de, von i efternamn).
  • Layouten är nu stående.

Rapporter för självrättelse kan tas ur Kirjuri.

Även medlemmarnas namn- och adressuppgifter för meddelandekortet tas ur Kirjuri.

Nytt: Rita in röstningsområden i Kirjuri. Mera information i Intran.

 

 Tidsschema

                               Åtgärd

     Ansvarig

30.4.2018

Anmäla om församlingen tänker använda röstningsområden i församlingsvalet

församlingen

31.5.2018

Röstningsområdena ska vara angivna och
ha slutliga namn i Kirjuri

församlingen

15.8.2018

Uppgifter om röstberättigade tas ur Kirjuri

kyrkostyrelsen

22.8.2018

Rapporter över röstberättigade har skapats och
finns tillgängliga för församlingarna i Kirjuri

kyrkostyrelsen

22.8.2018

Självrättelserapporterna tillgängliga i Kirjuri
(inträden, utträden, flyttningar, avlidna)

kyrkostyrelsen

1.9.2018

Uppgifter för meddelandekorten tas ur Kirjuri

Om församlingen använder röstningsområden
är det obligatoriskt att använda meddelandekort

kyrkostyrelsen

 

Information: Satu Kettunen