Allmänt om församlingsvalet datasystem

För församlingsvalet 2018 används huvudsakligen samma system som vid valet 2014:

Kirjuri
– Resultatberäkningstjänsten (VALAS)
Valets webbsidor
Valkompass

Av kostnadsskäl gör vi bara absolut nödvändiga ändringar i systemen. IT-tidsschemat för årets val följer också i stort sett det tidsschema som visade sig fungera bra vid förra valet.

Resultatberäkningstjänsten (VALAS)

VALAS finns tillgängligt via Kyrknätet och församlingens datorer. Webbläsare som stöds:

 • Internet Explorer 11
 • Chrome

Nytt i VALAS

 • Ny inloggningsadress
 • Logginformation som förutsätts av dataskyddsförordningen
 • AD-integration: användare identifieras med AD
 • Behandling av en kandidat som inte är valbar
 • Kandidaternas samtycke till utlämning av uppgifter
 • Korrigeringar i den svenska översättningen

Checklista för VALAS

Kontrollera i tid att

 • du använder församlingens dator
 • datorn är uppdaterad
 • du har Internet Explorer 11 installerad
 • du har direktkontakt till Kyrknätet
 • du kan logga in i VALAS
 • du har tillgång till användarinstruktionerna för VALAS