VALAS - gemensam resultattjänst

En gemensam resultattjänst (VALAS vaalien laskentajärjestelmä) kommer att finnas för församlingarna.

Tag kontakt