Valkompass

I valkompassen kan kandidaterna lätt presentera sig för väljarna. Väljarna kan söka en lämplig kandidat att rösta på bland de kandidater som har besvarat frågorna i valkompassen. 

Valkompassen är till alla församlingars och kandidaters förfogande. Det är samma valkompass som användes av YLE vid senaste kommunalval (modellen är på finska). Församlingarna har möjlighet att ställa 1-3 lokala frågor förutom de gemensamma frågorna som finns. 

Här finns de gemensamma frågorna.

Lokala frågor i valkompassen

Valkompassen kan användas av alla kandidater och väljare inför församlingsvalet. Församlingarna kan ställa 1-3 lokala frågor som införs i valkompassen förutom de gemensamma frågorna. Frågorna samlas in från församlingarna senast 31.5. Ta vara på möjligheten att lyfta fram aktuella frågor som engagerar lokalt och ökar intresset för valet. Fundera gärna redan nu på frågorna!

Församlingarnas lokala frågor kan utformas på olika sätt:

1. Mångvalsfråga med flera färdiga svarsalternativ. Bestäm även hur många svarsalternativ man kan välja.

☑ Alternativ 1

☑ Alternativ 2

.. Max 6 alternativ

 

2. Fråga eller påstående, varav man väljer ett svarsalternativ. 

○ Alternativ A

○ Eller B

○ Eller C

…Max 6 alternativ

 

3. Fråga eller påstående. Svaret ges på en skala.

○ Helt av samma åsikt

○ Delvis av samma åsikt

○ Ingendera

○ Delvis av annan åsikt

○ Helt av annan åsikt

 

Skriv in församlingens frågor här.

Här finns församlingens kod (PRV-kod) som du behöver för att fylla i blanketten.